Thai Menu

Starters
Thai Pepper Chicken Dry
Black pepper Chicken Dry Thai
Thai Chicken Basil Dry
Thai Kafi Lamb Aosting Chilly Dry
Thai Fish Hostivg Dry
Thai Fish Black Bean
Thai Fish Lemon Grosslick Dry
Thai Chicken Roast
Thai Main Course
Thai Green Paste Curry
Thai Indonesian Curry
Thai Yellow Curry
Thai Malaysian Curry
Mutton Thai Malaysian Curry
Thai Mutton Indonesian Curry
Rice
Basil Rice
Thai Green Paste Rice
Sweet & Spicy Thai Pineapple Rice
Thai Garlic Rice
Thai Plane Rice with Lemon